CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Dod o hyd i gymhwyster
Share

Chwiliwch y Fframwaith Cymwysterau i ddod o hyd i'r cymwysterau gofynnol neu argymelledig ar gyfer gwahanol rolau swydd ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant rheoleiddiedig yng Nghymru (gellir dod o hyd i wybodaeth am gynnwys ac asesiad cymwysterau ynghyd a teclyn i 'ddod o hyd i ganolfan' yn Dysgu Iechyd a Gofal Cymru). Am wybodaeth pellach ar sut i ddefnyddio'r fframwaith, gweler gwybodaeth ac arweiniad.

Enghraifft chwilio "Gweithiwr cartref gofal i oedolion"

Gweld pob rôl