CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Digwyddiadau cymwysterau a safonau iechyd a gofal cymdeithasol

Dyma restr o ddigwyddiadau sydd ar y gweill ar gyfer darparwyr dysgu, cyflogwyr a rheolwyr sydd eisiau cefnogi staff gyda'u cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol.

Rydyn ni'n cynnal:

  • gweithdai ar gyfer darparwyr dysgu sy'n cefnogi dysgwyr ar y cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol L2 ac L3
  • gweithdai ar gyfer cyflogwyr a rheolwyr sy'n cefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau.
Gweithdai datblygiad proffesiynol ar gyfer darparwyr dysgu

277 Cyfrannu at ofal a chymorth unigolion sy'n defnyddio gwasanaethau dydd

  • Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024, 10am i 11.30am

Archebwch le

I fod neu beidio, y grefft o gymhelliant (Uned 383 Defnyddio dulliau cyfathrebu i ysgogi unigolion i gyflawni eu canlyniadau personol)

  • Dydd Mawrth 5 Rhagfyr, 10am i 11:30am

(*Noder 2 berson o bob sefydliad)

Archebwch le

Trosolwg o Uned 382 - Ymarfer a gaiff ei lywio gan drawma gyda phlant a phobl ifanc

  • Dydd Gwener 26 Ionawr 2024, 10am

Archebwch le

Gweithdai datblygiad proffesiynol ar gyfer rheolwyr a chyflogwyr

Helpu rheolwyr a chyflogwyr i gefnogi eu gweithwyr i ennill eu cymwysterau

Mae'r gweithdai yma ar gyfer rheolwyr a chyflogwyr lleoliadau gofal cymdeithasol sy'n cefnogi gweithwyr i ennill eu cymwysterau.

  • Dydd Mercher 9 Rhagfyr, 10am i 12.30pm, ar-lein

Archebwch le

  • Dydd Mawrth 30 Ionawr, 10am i 12.30pm, ar-lein

Bydd cofrestru ar agor yn fuan

  • Dydd Iau 22 Chwefror, 2pm i 4.30pm, ar-lein

Bydd cofrestru ar agor yn fuan

  • Dydd Mercher 27 Mawrth, 10am i 12.30pm, ar-lein

Bydd cofrestru ar agor yn fuan