CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Amdanom ni

Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol yng Nghymru

Ein ffocws yw llesiant, gyda gweledigaeth o fod eisiau pawb sydd angen cymorth i fyw'r bywyd sy'n bwysig iddyn nhw.

Ein nod yw cyflawni hyn trwy fagu hyder yn y gweithlu ac arwain a chefnogi gwelliant mewn gofal cymdeithasol.

I wneud hyn, rydym yn gweithio gyda phobl sy'n defnyddio gofal a chymorth ac ystod eang o sefydliadau.

Mae ein gwaith ni’n golygu bod ni’n:

 • gosod safonau ar gyfer y gweithlu gofal a chymorth, gan eu gwneud nhw’n atebol am eu gwaith
 • datblygu'r gweithlu fel bod ganddyn nhw'r wybodaeth a'r sgiliau i amddiffyn, grymuso a chefnogi'r rhai sydd angen help
 • gweithio gydag eraill i wella gwasanaethau ar gyfer ardaloedd y cytunwyd arnynt fel blaenoriaeth genedlaethol
 • rhannu arfer da gyda'r gweithlu fel y gallant ddarparu'r ymateb gorau
 • gosod blaenoriaethau ar gyfer ymchwil i gael tystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio'n dda
 • darparu gwybodaeth ar gyfer y cyhoedd a sefydliadau eraill.
 • Beth rydym yn ei wneud

  Beth rydyn ni'n ei wneud a sut rydyn ni'n gweithio, sut i gael gwybodaeth gennym a sut i gwyno am wasanaeth rydyn ni'n ei ddarparu.

  • Amdanom ni
 • Ein canlyniadau

  Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth yng Nghymru ar gyfer plant, oedolion a'u teuluoedd a'u gofalwyr.

  • Amdanom ni
 • Ein Bwrdd

  Gwybodaeth am waith ein Bwrdd a phryd mae cyfarfod nesaf y Bwrdd yn cael ei gynnal.​

  • Amdanom ni
 • Ein tîm rheoli

  Darganfyddwch fwy am ein tîm rheoli a beth maen nhw'n ei wneud.

  • Amdanom ni
 • Strategaeth gweithlu

  Mae ein gwaith wedi cael ei gynllunio i ddarparu gweithlu medrus o ansawdd uchel i Gymru, sydd yn ddigonol i gwrdd â’i ofynion.

  • Amdanom ni
 • Gweithio i ni

  Mwy o wybodaeth am y cyfleoedd swyddi gwahanol sydd ar gael gyda ni.

  • Amdanom ni
 • Cysylltu â ni

  Os oes gennych gwestiynau penodol, yn chwilio am fwy o wybodaeth neu angen canllawiau, rydyn ni yma i helpu.

  • Amdanom ni
  • Amdanom ni

Ein aelodau Bwrdd

Ein tîm rheoli

A carer and an an elderly lady laugh together

Swyddi gwag

Ewch i'n gwefan recriwtio