CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Canlyniadau gwrandawiadau
Share

Rhestrir y canlyniadau yn ôl 'dyddiad gwrandawiad', y mwyaf diweddar yn gyntaf.

Pob canlyniad gwrandawiad

Outcomes are listed in 'date of hearing' order, most recent first.

 • Rhif cofrestru
  W/5048364
  Dyddiad gwrandawiad
  28/11/2022
  Rôl
  Gweithiwr cartrefi gofal oedolion
 • Rhif cofrestru
  W/5008111
  Dyddiad gwrandawiad
  25/11/2022
  Rôl
  Rheolwr cartrefi gofal oedolion
 • Rhif cofrestru
  W/5031369
  Dyddiad gwrandawiad
  21/11/2022
  Canlyniad
  Canlyniad yw gadarnhau
 • Rhif cofrestru
  W/5004621
  Dyddiad gwrandawiad
  15/11/2022
  Rôl
  Rheolwr cartrefi gofal oedolion
  Canlyniad
  Gohirio
 • Rhif cofrestru
  W/5037372
  Dyddiad gwrandawiad
  09/11/2022
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn brys i atal cofrestriad o 17/11/2022 tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 15/12/2022