CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Canlyniadau gwrandawiadau

Rhestrir y canlyniadau yn ôl 'dyddiad gwrandawiad', y mwyaf diweddar yn gyntaf.

Pob canlyniad gwrandawiad

Outcomes are listed in 'date of hearing' order, most recent first.

 • Rhif cofrestru
  W/5079238
  Dyddiad gwrandawiad
  04/12/2023
  Rôl
  Gweithiwr cartrefi gofal oedolion
 • Rhif cofrestru
  W/5021962
  Dyddiad gwrandawiad
  22/11/2023
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn ar unwaith i atal cofrestriad o 27/11/2023 tan ddechrau Gorchymyn Dileu ar 25/12/2023
 • Rhif cofrestru
  W/1091899
  Dyddiad gwrandawiad
  10/10/2023
  Rôl
  Gweithiwr cymdeithasol
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu
 • Rhif cofrestru
  W/5040828
  Dyddiad gwrandawiad
  10/10/2023
  Rôl
  Gweithiwr cartrefi gofal oedolion
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu
 • Rhif cofrestru
  W/5044483
  Dyddiad gwrandawiad
  02/10/2023
  Rôl
  Gweithiwr cartrefi gofal oedolion
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu