CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Codi pryder am weithiwr gofal cymdeithasol

Gall cyflogwyr, gweithwyr neu aelodau o’r cyhoedd sydd eisiau mynegi pryder am weithiwr cymdeithasol cofrestredig, gweithiwr gofal cymdeithasol neu reolwr gofal cymdeithasol wneud hynny drwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein.

I gael rhagor o wybodaeth am beth i’w ddisgwyl gennym ar ôl i bryder gael ei godi, edrychwch ar sut rydym yn delio â phryderon.

Manylion y person cofrestredig y mae gennych bryder amdano

Eich manylion cyswllt

Bydd aelod o'n tîm Addasrwydd i Ymarfer yn cysylltu â chi i drafod eich pryder

Manylion y person cofrestredig y mae gennych bryder amdano

Eich manylion cyswllt

Bydd aelod o'n tîm Addasrwydd i Ymarfer yn cysylltu â chi i drafod eich pryder: