CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gweithwyr cymdeithasol
 • Cynadleddau i ddathlu gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru

  Together with BASW Cymru, we’re hosting two free conferences in Cardiff and Llandudno this autumn.

  • Gweithwyr cymdeithasol
 • Codau Ymarfer Proffesiynol a chanllawiau

  Gwybodaeth am y codau gan gynnwys yr hyn y dylai pobl sy’n defnyddio gofal a chymorth ei ddisgwyl gan weithwyr gofal cymdeithasol.

  • Gweithwyr cymdeithasol
 • Fideos canllaw cofrestru

  Darganfyddwch fwy am gofrestru o’r fideos a’r dolenni isod.

  • Gweithwyr cymdeithasol
 • Diogelu

  Pwrpas diogelu yw amddiffyn plant ac oedolion rhag camdriniaeth neu esgeulustod ac addysgu rhai sydd o'u cwmpas i adnabod yr arwyddion a'r peryglon.

  • Gweithwyr cymdeithasol
 • Canlyniadau personol

  Mae cefnogi'r newid i ymarfer mewn dull sy'n seiliedig ar ganlyniadau yn un o'n meysydd blaenoriaeth i wella gwasanaethau. Mae'r dull yn rhoi pobl wrth wraidd eu gofal a chymorth. Dysgwch fwy am sut mae ymarfer yn newid a'n hadnoddau ni i'w gefnogi .

  • Gweithwyr cymdeithasol
 • Rheoleiddio addysg a hyfforddiant gwaith cymdeithasol

  Gwybodaeth am sut rydyn ni’n rheoleiddio ac yn gosod safonau ar gyfer addysg a hyfforddiant gwaith cymdeithasol yng Nghymru.

  • Gweithwyr cymdeithasol
 • Adnabod ac ymateb i gamdriniaeth a thrais domestig

  Canllaw cyflym i weithwyr cymdeithasol i helpu i gydnabod ac ymateb i drais a cham-drin domestig.

  • Gweithwyr cymdeithasol
 • Cyfiawnder teuluol

  Cyfiawnder teuluol yw’r system sy’n cael ei ddefnyddio i ddatrys dadleuon sy’n ymwneud â phlant a theuluoedd. Mae hwn yn cynnwys gwaith y Llys Teulu.

  • Gweithwyr cymdeithasol
 • Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)

  NOS yw safonau perfformiad y mae disgwyl i bobl yn y DU eu cyflawni yn eu gwaith, chwiliwch y safonau NOS sydd eu hangen ar gyfer rôl swydd.

  • Gweithwyr cymdeithasol
 • Atal a rheoli heintiau

  Mewn partneriaeth gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Llywodraeth Cymru, rydym wedi datblygu Fframwaith Hyfforddiant, Dysgu a Datblygiad Atal a Rheoli Heintiau Cymru Gyfan ar gyfer iechyd, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

  • Gweithwyr cymdeithasol
 • Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS)

  Yr hyn rydych angen deall am y Ddeddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) a beth maen nhw'n ei olygu i chi.

  • Gweithwyr cymdeithasol
 • Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2023

  Dathlu gwaith caled ac ymroddiad gweithwyr cymdeithasol

  • Gweithwyr cymdeithasol