CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Rheolau a chanllawiau gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer

Rheolau a chanllawiau gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer

Rheolau gorchymyn dros dro

Rheolau panel apeliadau cofrestru

Rheolau panel gwrandawiadau

Mae’r rheolau hyn yn esbonio sut dylai paneli edrych, ac am ba hyd y penodir aelodau.

Mae gennym gofrestr o fuddiannau aelodau ein panel a byddwn yn ei hadolygu bob blwyddyn.

Datganiad o fuddiannau aelodau’r panel