CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Rhaglen gwybodaeth a hyfforddiant y blynyddoedd cynnar a gofal plant

Dyma restr o ddyddiadau sydd i ddod ar gyfer digwyddiadau blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Mae'r Digwyddiadau i reolwyr ar gyfer rheolwyr, dirprwyon ac arweinwyr tîm.

Mae'r Digwyddiadau i ymarferwyr i unrhyw un nad yw mewn rôl arwain neu reoli. Mae'r rhain hefyd yn agored i ganolfannau, aseswyr a dysgwyr.

Bydd cofrestru ar gyfer pob digwyddiad yn agor unwaith y bydd y digwyddiad wedi'i gytuno. Daliwch ati i wirio'r dudalen hon am ragor o wybodaeth neu ddigwyddiadau newydd.

Nid yw'r rhaglen hon wedi ei gytuno yn llwyr a gall newid oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch ebost at eycc@gofalcymdeithasol.cymru.

Peidiwch â cholli ein newyddion diweddaraf!

Os hoffech gael gwybod am ein holl ddigwyddiadau a newyddion eraill yn ymwneud â'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant, gallwch danysgrifio i'n cylchlythyr misol.

Digwyddiadau i reolwyr

Digwyddiadau i ymarferwyr

2023

Tachwedd

Rhagfyr

2024

Ionawr

Chwefror

Mawrth

  • 20 Mawrth: BSL yn y blynyddoedd cynnar (mwy o fanylion i ddilyn).