CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Ymchwil wedi'i guradu

Isafbris am alcohol yng Nghymru

Mae gwneud alcohol yn llai fforddiadwy yn un o nifer o bolisïau sydd â'r nod o leihau yfed alcohol a'r niwed sy'n gysylltiedig ag ef. Darganfyddwch fwy.

23 Hydref 2020 | Gan Dr Wulf Livingston
 • Ymchwil a’r gallu i gydsynio

  Ymchwil ac adnoddau ar ‘allu i gydsynio’ i gefnogi cynnwys pobl â gwneud penderfyniadau cymaint â phosibl.

  12 Awst 2020 | Gan Dr Victoria Shepherd
 • Heneiddio’n iach

  Sut i ychwanegu bywyd at y blynyddoedd yn hytrach nag ychwanegu blynyddoedd at fywyd. Darganfyddwch fwy am ymchwil ar heneiddio'n iach.

  21 Chwefror 2020 | Gan Martin Hyde
 • Y niferoedd o blant sy'n derbyn gofal

  Mae nifer y plant sy'n derbyn gofal wedi cynyddu yn ystod y degawd diwethaf. Darganfyddwch fwy am yr ymchwil y tu ôl i'r niferoedd.

  29 Awst 2019 | Gan Dr Martin Elliott
 • Ymchwil ar unigrwydd

  Mae unigrwydd yn broblem i bobl ym mhob cyfnod o fywyd. Darganfyddwch pa ymchwil ar unigrwydd sydd ar gael.

  27 Tachwedd 2018 | Gan Dr Deborah Morgan