CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Cysylltu â ni

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar sut i gysylltu â ni isod. I’n helpu ni ymateb i chi mor gynted â phosib, defnyddiwch y manylion cyswllt perthnasol ar gyfer eich ymholiad.

Rydyn ni’n gweithio mewn ffordd hybrid, sy’n golygu efallai na fydd ein staff yn ein swyddfeydd.

Os oes gennych chi ymholiad, cysylltwch â ni drwy e-bost, drwy eich cyfrif GCCarlein neu dros y ffôn, a pheidiwch â dod i’n swyddfeydd. Bydd hyn yn helpu sicrhau bod eich ymholiad yn cael ei delio â gan y person mwyaf priodol mor gynted â phosib.

Mae ein llinellau ffôn ar agor rhwng 10am a 3pm, ddydd Llun i ddydd Gwener.

Cofrestru:

0300 303 3444 (opsiwn 1)

ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Dydyn ni ddim yn derbyn taliadau ffioedd dros y ffôn ar hyn o bryd. Gallwch dalu eich ffioedd yn hawdd trwy GCCarlein, naill ai gyda cherdyn credyd neu ddebyd, neu trwy sefydlu Debyd Uniongyrchol. Os ydych chi'n cael trafferth cael mynediad at eich cyfrif, cysylltwch â ni.

Addasrwydd i ymarfer:

aiy@gofalcymdeithasol.cymru

Os oes gennych bryder am weithiwr gofal cymdeithasol, gallwch godi pryder ar-lein yma.

Gwrandawiadau:

gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Cyllid myfyrwyr:

ariannumyfyrwyragrantiau@gofalcymdeithasol.cymru

Cymwysterau:

Os oes gennych chi ymholiad am gymhwyster, e-bostiwch ni gyda: theitl y cymhwyster, ble cawsoch chi'r cymhwyster, y swydd, a’r math o leoliad y mae’r rôl ar ei gyfer.

Unrhyw ymholiadau eraill:

0300 303 3444

gwybodaeth@gofalcymdeithasol.cymru

Ein swyddfeydd

Swyddfa Caerdydd

Gofal Cymdeithasol Cymru, South Gate House, Wood Street, Caerdydd CF10 1EW

Gweld map

Swyddfa Llanelwy

Gofal Cymdeithasol Cymru, Uned 19, Parc Busnes Llanelwy, Parc Glascoed, Llanelwy LL17 0LJ

Gweld map