CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Cysylltu â ni
Share

Defnyddiwch y manylion cyswllt sydd fwyaf perthnasol i'ch ymholiad.

Cofrestru:

0300 303 3444 (opsiwn 1)

ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Nid ydym yn derbyn taliadau ffioedd dros y ffôn ar hyn o bryd. Gellir gwneud hyn yn hawdd trwy GCCarlein, naill ai gyda cherdyn credyd neu ddebyd, neu trwy sefydlu Debyd Uniongyrchol. Os ydych chi'n cael anhawster cyrchu'ch cyfrif, cysylltwch â ni fel y gallwn gynorthwyo.

Addasrwydd i ymarfer:

aiy@gofalcymdeithasol.cymru

Os oes gennych bryder ynghylch gweithiwr gofal cymdeithasol, defnyddiwch y ffurflen codi pryder ar-lein.

Cyllid myfyrwyr:

ariannumyfyrwyragrantiau@gofalcymdeithasol.cymru

Unrhyw ymholiadau eraill:

gwybodaeth@gofalcymdeithasol.cymru

Sylwch fod ein llinell ffôn ganolog, 0300 303 3444, ar agor ar hyn o bryd rhwng 10am a 2pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Ein swyddfeydd

Swyddfa Caerdydd

Gofal Cymdeithasol Cymru, Tŷ South Gate, Wood Street, Caerdydd, CF10 1EW

Gweld map

Swyddfa Llanelwy

Gofal Cymdeithasol Cymru, Uned 19, Parc Busnes Llanelwy, Parc Glascoed, Llanelwy, LL17 0LJ

Gweld map