CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Fframwaith sefydlu ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

 • Canllawiau ar ei ddefnyddio

  Canllawiau ar sut i gwblhau'r cyfnod sefydlu ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol.

  • Fframwaith sefydlu ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol
 • Logiau cynnydd a thystysgrif cwblhau

  Logiau cynnydd generig a gwasanaeth-benodol a thystysgrif cwblhau ar gyfer sefydlu rheolwyr gofal cymdeithasol.

  • Fframwaith sefydlu ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol
 • Adnoddau i'ch helpu chi

  Astudiaethau achos a logiau cynnydd sampl i gefnogi cwblhau'r cyfnod sefydlu ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol.

  • Fframwaith sefydlu ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol
 • Cwestiynau cyffredin

  Gwybodaeth ychwanegol ar ddefnyddio'r Fframwaith Sefydlu.

  • Fframwaith sefydlu ar gyfer rheolwyr gofal cymdeithasol