CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Ymchwil, data ac arloesi
Share
 • Strategaeth ymchwil i Gymru

  Dysgwch fwy am y strategaeth ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol i Gymru 2018-23.

  • Ymchwil, data ac arloesi
 • Ymagwedd strategol at ddata

  Rydyn ni'n arwain ar ddatblygu ymagwedd fwy strategol at ddata gofal cymdeithasol, drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru a phartneriaid eraill.

  • Ymchwil, data ac arloesi
 • Porth data gofal cymdeithasol cenedlaethol i Gymru

  Data o amrywiaeth o ffynonellau sy'n ymwneud â gwasanaethau gofal cymdeithasol.

  • Ymchwil, data ac arloesi
 • Adroddiadau'r gweithlu

  Data a gwybodaeth am y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru.

  • Ymchwil, data ac arloesi
 • Ymchwil ar ofal

  Chwiliwch Social Care Institute of Excellence (SCIE) cronfa ddata ar-lein fwyaf y DU o wybodaeth am bob agwedd ar waith cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

  • Ymchwil, data ac arloesi
 • Ymchwil wedi'i guradu

  Ymchwil ar ofal cymdeithasol. Mae’r ymchwil yn cael ei ddewis neu ei ‘guradu’ gan bobl sydd â phrofiad proffesiynol yn y maes pwnc.

  • Ymchwil, data ac arloesi
 • Rhoi tystiolaeth ar waith

  Gwybodaeth am ein cynnig tystiolaeth, sy’n egluro sut rydyn ni'n cefnogi'r gweithlu i greu ymarfer sydd wedi ei gyfoethogi gan dystiolaeth, a'r ymchwil a wnaethom ni i'w ddatblygu.

  • Ymchwil, data ac arloesi
 • Arolwg o'r gweithlu gofal cymdeithasol

  Bydd arolwg eang o weithlu gofal cymdeithasol Cymru yn cael ei dreialu.

  • Ymchwil, data ac arloesi