Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Ein Bwrdd

Rydym yn ceisio dilyn arferion gorau ar gyfer llywodraethu da i fod yn ddibynadwy ac yn gyson ar sut mae ein Bwrdd yn gwneud penderfyniadau. Yma ceir gwybodaeth am waith ein Bwrdd a phryd mae cyfarfod nesaf y Bwrdd yn cael ei gynnal.

Sut mae ein Bwrdd yn gweithio

Gan ein bod yn cael ein hariannu'n gyhoeddus, mae angen i ni sicrhau ein bod yn dilyn rheolau pan yn gwneud penderfyniadau, cael gwerth ein arian ac yn bod yn agored ac chlir ynghylch yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym.

Manylion y cyfarfod nesaf

Dyddiad: 15 Gorffennaf 2021
Amser: 09:30 - 13:00
Lleoliad: Cyfarfod 'Zoom' dros y we.

Dyddiadau cyfarfodydd y Bwrdd wedi'u hamserlennu ar gyfer 2021/22

  • 21 Hydref 2021 - 9:30 - 13:00
  • 3 Chwefror 2022 - 9:30 - 13:00
  • 28 Ebrill 2022 - 9:30 - 13:00

Cysylltwch â llinos.bradbury@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech chi fynychu un or cyfarfodydd hyn.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.