CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS)

Rhennir NOS iechyd a gofal cymdeithasol yn chwe swît gyda meysydd gwaith a safonau sy'n rhoi enghreifftiau o sut y gellir defnyddio'r safon ar gyfer y rôl honno. Gellir defnyddio NOS yn y gweithle i helpu gyda chymwysterau a hyfforddiant, gyrfa a datblygiad proffesiynol parhaus (CDP) yn ogystal ag ar gyfer recriwtio a rheoli perfformiad.

Mae Canllaw NOS ar gyfer gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant yn rhoi cyngor, arweiniad ac astudiaethau achos i gefnogi defnyddio NOS yn y gweithle.

Pori cyfresi