CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arwain a Rheoli Gwasanaethau Gofal
Share
Datblygwyd y safonau hyn ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn arwain a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar draws y DU.

Mae’r safonau o fewn y cyfresi yma wedi eu grwpio i fewn i swyddogaethau gyda linciau i enghreifftiau a sut gellir eu defnyddio fel dulliau effeithiol ar gyfer unigolion, rheolwyr a sefydliadau.

Ardaloedd

  Diogelu a lles oedolion

  Diogelu a lles plant a phobl ifanc

  Cynllunio ac asesu i oedolion

  Arwain a rheoli strategaeth, polisi, cyllid a darpariaeth

  Cefnogaeth bywyd beunyddiol i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Paratoi plant a phobl ifanc ar gyfer byw yn annibynnol mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Cyfathrebu mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Cefnogaeth gofal iechyd i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Gofal diwedd oes mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Gofal diwedd oes mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Gofal maeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Cymorth hunan gyfeiriedig mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Iechyd meddwl i oedolion mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Camddefnyddio sylweddau mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Gweithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd a chynhalwyr mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Gweithio mewn partneriaeth gyda gweithwyr proffesiynol eraill mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Gweithio gyda gwirfoddolwyr mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Gweithio gyda grwpiau a rhwydweithiau mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Comisiynu, caffael a thendro mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Iechyd a diogelwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Datblygu ymarfer mewn iechyd a gofal cymdeithasol

  Arwain a rheoli arfer a darpariaeth sy'n cyflawni canlyniadau positif

  Arwain a rheoli strategaeth, polisi, cyllid a darpariaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol