CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Hafan
Share
Ein gweledigaeth

Gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth yng Nghymru i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr

Newyddion

Lansio safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu diogelu cenedlaethol cyntaf i Gymru

Mae’r safonau’n nodi’r disgwyliadau o ran gwybodaeth, sgiliau, agweddau a gwerthoedd ar gyfer pobl sy’n gweithio gydag oedolion a phlant a allai fod mewn perygl o gael eu cam-drin, eu niweidio neu eu hesgeuluso.

Darllenwch fwy

Dolenni defnyddiol

Beth sy'n newydd

15 Tachwedd 2022 Gan Gofal Cymdeithasol Cymru
Gweld holl newyddion
Digwyddiad diweddaraf

Cyflwyniad i ofal plant

9 Rhagfyr 2022 Ar-lein
Gweld holl ddigwyddiadau