CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Cofrestru
 • Pwy sydd angen cofrestru a pham?

  Gwybodaeth am gofrestru, pam rydyn ni'n cofrestru, pwy all gofrestru a buddion bod yn berson cofrestredig.

  • Cofrestru
 • Chwilio'r Gofrestr

  Gwiriwch y Gofrestr ar-lein i weld pwy sydd wedi cofrestru gyda ni.

  • Cofrestru
 • Sut i wneud cais

  Gwybodaeth a chyngor am geisiadau i gofrestru gyda ni, gan gynnwys gwybodaeth ar sut i ddychwelyd i'r Gofrestr a gweithwyr cymdeithasol wedi cymhwyso tu allan i'r DU.

  • Cofrestru
 • Adnewyddu

  ​Gwybodaeth am sut i adnewyddu’ch cofrestriad a’r gofynion datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL) y mae’n rhaid i chi eu bodloni.

  • Cofrestru
 • Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

  Y gofynion datblygiad proffesiynol parhaus (DPP), a sut mae'n gweithio.

  • Cofrestru
 • Newid eich cofrestriad neu gwneud cais am gofrestriad arall

  Os ydych chi'n gweithio mewn mwy nag un rôl sy’n gofyn eich bod yn cofrestru gyda ni, neu os ydych chi'n newid o un rôl gofrestredig i rôl arall, bydd angen i chi newid eich cofrestriad.

  • Cofrestru
 • Cofrestru gweithiwr cartrefi gofal i oedolion

  Gwybodaeth am gofrestru gweithwyr cartrefi gofal i oedolion, sy'n cynnwys sut i gofrestru, arweiniad i gyflogwyr a beth sy'n digwydd ar ôl i weithwyr gofrestru.

  • Cofrestru
 • Fideos canllaw cofrestru

  Darganfyddwch fwy am gofrestru o’r fideos a’r dolenni isod.

  • Cofrestru
 • Cymwysterau a ffyrdd eraill o gofrestru

  Gwybodaeth am y cymwysterau sydd eu hangen arnoch i gofrestru a beth sy’n rhaid i chi ei wneud i gofrestru os nad oes gennych y cymhwyster sydd ei angen.

  • Cofrestru
 • Asesiad gan gyflogwr

  Rydym yn sefydlu llwybr cofrestru a fydd yn caniatáu i gyflogwyr gymeradwyo cais eu gweithwyr.

  • Cofrestru
 • Cymeradwyo cais

  Sut i gymeradwyo cais a sut i gael rhywun i gymeradwyo eich cais.

  • Cofrestru
 • Ffioedd

  Gwybodaeth am ffioedd cofrestru. Manylion am sut i dalu a faint fydd ffioedd yn codi nesaf a phryd y bydd hynny’n digwydd.

  • Cofrestru
 • Y dogfennau y mae eu hangen arnom a sut i’w hanfon

  Rydym ni angen i chi anfon copïau o ddogfennau atom i brofi pwy ydych chi, eich cymwysterau ac i wneud yn siŵr eich bod yn addas i ymarfer.

  • Cofrestru
 • Gadael y Gofrestr

  Gwybodaeth am wneud cais i ddileu eich enw oddi ar y Gofrestr, pan mae cofrestru'n dod i ben ac arweiniad i fyfyrwyr sy'n dymuno tynnu'n ôl o'u cwrs.

  • Cofrestru
 • Cyfrifoldebau cyflogwyr a SAUau

  Gwybodaeth ar gyfrifoldebau gyflogwyr a SAUau, gan gynnwys dod yn llofnodwyr cydnabyddedig a sut i gwirio a chymeradwyo.

  • Cofrestru
 • Eich cyfrifoldebau fel person cofrestredig

  Gwybodaeth am datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL) a chadw'ch manylion yn gyfredol.

  • Cofrestru
 • Codau Ymarfer Proffesiynol a chanllawiau

  Gwybodaeth am y codau gan gynnwys yr hyn y dylai pobl sy’n defnyddio gofal a chymorth ei ddisgwyl gan weithwyr gofal cymdeithasol.

  • Cofrestru
 • Cofrestru os cymhwysoch chi’r tu allan i’r Deyrnas Unedig

  Mae’r dudalen hon i weithwyr cymdeithasol a gymhwysodd y tu allan i’r DU, sydd am gofrestru i weithio yng Nghymru.

  • Cofrestru
 • Dychwelyd i ymarfer gwaith cymdeithasol

  Beth sydd angen ei gwneud os ydych chi'n dychwelyd i ymarfer gwaith cymdeithasol

  • Cofrestru