CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Comisiynu, Caffael a Chontractio
Share
Mae'r safonau hyn yn canolbwyntio ar weithgareddau comisiynu o fewn cyd-destun gofal cymdeithasol, gan gynnwys gweithgareddau ar y cyd gyda phartneriaid fel comisiynwyr gwasanaeth iechyd.

Mae ganddynt nifer o ddefnyddiau yn y gweithle neu wrth ddatblygu'r gweithlu. Mae'r rhain yn cynnwys;

 • diffinio rolau yn y gwaith
 • recriwtio staff
 • goruchwylio ac arfarnu
 • meincnodau ar gyfer cymwysterau
 • nodi, datblygu neu gomisiynu hyfforddiant
 • adnabod anghenion Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)
 • chynllunio staff.

Ardaloedd

  Paratoi - Ymgysylltu ag unigolion a rhanddeiliaid eraill

  Paratoi - Llywodraethu a rheolaeth

  Paratoi - Rheoli Prosiect

  Paratoi - Gwybodaeth a hyfforddiant sgiliau

  Dadansoddi - Sefydlu canlyniadau a blaenoriaethau

  Dadansoddi - Datblygu opsiynau

  Cynllunio - Strategaeth a pholisi

  Gweithio mewn partneriaeth

  Diogelu gwasanaethau - Datblygu'r farchnad

  Diogelu gwasanaethau - Caffael a chontractio gwasanaethau

  Adolygu - Rheoli a monitro contractau

  Adolygu - Adolygu a gwerthuso gweithgaredd comisiynu