CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Arolygwyr Gwasanaethau
Share
Datblygwyd y safonau canlynol yn benodol ar gyfer y rhai sy'n gweithio fel arolygwyr o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Er hwylustod, mae'r safonau wedi'u grwpio i feysydd swyddogaethol.

Ardaloedd

  Darparu gwybodaeth, cyngor a chanllawiau am rheoleiddio a chofrestru

  Asesu ceisiadau i gofrestru gwasanaethau

  Arolygu gwasanaethau

  Rheoli pryderon a chwynion

  Sicrhau cydymffurfiad drwy orfodaeth

  Gweithio mewn partneriaeth ag eraill

  Hybu rhagoriaeth

  Arwain ymarfer sy'n hyrwyddo hawliau, cyfrifoldebau, cydraddoldeb ac amrywiaeth unigolion

  Gweithio mewn tîm

  Dysgu a datblygu

  Iechyd a Diogelwch