CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
Share
Datblygwyd y safonau hyn yn benodol ar gyfer y rhai sy'n gweithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant ar gyfer y grŵp oedran 0-7.

Er mwyn hwyluso'r defnydd, mae'r safonau yn y gyfres hon wedi'u grwpio i feysydd gweithredol gyda chysylltiadau ag enghreifftiau o sut y gellir eu defnyddio fel offeryn effeithiol i unigolion, rheolwyr a sefydliadau.

Ardaloedd

  Gofal plant a datblygiad

  Dysgu a datblygu mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar

  Diogelu a lles

  Cyfathrebu

  Iechyd a diogelwch

  Amgylcheddau cynorthwyol a diogel

  Chwarae

  Arwain a rheoli

  Datblygu ymarfer

  Plant ag anghenion cymorth penodol

  Gweithio mewn partneriaeth gyda theuluoedd

  Gweithio mewn gyda pobl proffesiynol eraill