CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Canlyniadau gwrandawiadau

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rhestrir y canlyniadau yn ôl 'dyddiad gwrandawiad', y mwyaf diweddar yn gyntaf.

Pob canlyniad gwrandawiad

Outcomes are listed in 'date of hearing' order, most recent first.

 • Rhif cofrestru
  W/5001167
  Dyddiad gwrandawiad
  12/09/2023
  Rôl
  Gweithiwr cartrefi gofal oedolion
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu
 • Rhif cofrestru
  W/5030496
  Dyddiad gwrandawiad
  30/08/2023
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu
 • Rhif cofrestru
  W/5003736
  Dyddiad gwrandawiad
  15/08/2023
  Canlyniad
  Gorchymyn dileu
 • Rhif cofrestru
  W/5026340
  Dyddiad gwrandawiad
  10/08/2023
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn dileu
 • Rhif cofrestru
  W/5070560
  Dyddiad gwrandawiad
  09/08/2023
  Rôl
  Gweithiwr cartrefi gofal oedolion
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu