CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Canlyniadau gwrandawiadau

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rhestrir y canlyniadau yn ôl 'dyddiad gwrandawiad', y mwyaf diweddar yn gyntaf.

Pob canlyniad gwrandawiad

Outcomes are listed in 'date of hearing' order, most recent first.

 • Rhif cofrestru
  W/5023193
  Dyddiad gwrandawiad
  02/08/2023
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu
 • Rhif cofrestru
  W/5031859
  Dyddiad gwrandawiad
  19/07/2023
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn dileu
 • Rhif cofrestru
  W/5005938
  Dyddiad gwrandawiad
  17/07/2023
  Rôl
  Rheolwr cartrefi gofal oedolion
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu
 • Rhif cofrestru
  W/1055037
  Dyddiad gwrandawiad
  10/07/2023
  Rôl
  Gweithiwr cymdeithasol
  Canlyniad
  Gorchymyn Cofrestru Amodol am 2 flynedd o 11/08/2023 i 10/08/2025
 • Rhif cofrestru
  W/5024672
  Dyddiad gwrandawiad
  04/07/2023
  Rôl
  Gweithiwr gofal catref
  Canlyniad
  Gorchymyn Dileu