CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Rheolaeth ganolog

Mae hyn yn golygu datblygu a chytuno ar strategaethau gyda phartneriaid a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau er mwyn diwallu anghenion gofal a chymorth unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau. Mae hefyd yn golygu cefnogi'r gwaith o weithredu strategaethau, darparu’r gwasanaeth a/neu ddatblygu'r gwasanaeth.

Rôl swyddi