CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gwasanaethau cartref gofal i blant

Mae cartref plant preswyl (neu gartref plant) yn gartref i blant nad ydynt yn gallu byw gyda’u teuluoedd eu hunain. Mae cartrefi plant yn gofalu am blant o gefndiroedd gwahanol iawn ac sydd wedi cael profiadau gwahanol iawn.

Mae pawb yn cael eu trin fel unigolion a’u hannog i gadw eu hymdeimlad o hunaniaeth bersonol a chymuned.

Rôl swyddi