CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gwasanaethau gofal cartref (oedolion)

Gwasanaethau Gofal Cartref yn cynnig amrywiaeth eang o ofal a chymorth i bobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain. Mae’r gefnogaeth hyn wedi ei adeiladu o gwmpas anghenion pobl a threfn i’w helpu aros yn eu cartrefi mewn ffordd ddiogel. Rhai o’r agweddau gall y gwasanaeth helpu a yw helpu pobl gadw mewn cysylltiad â’u cymunedau, cymorth o fewn y cartref a chefnogaeth bersonol. Mae holl reolwyr a gweithwyr sydd yn darparu gwasanaeth gofal cartref wedi eu cofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Rôl swyddi