CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Arolygwyr ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Mae arolygwyr yn cofrestru, arolygu a chymryd camau i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau i sicrhau llesiant pobl Cymru.

Rôl swyddi