CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gofal dydd sesiynol / Dan oed ysgol

Mae'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol yn disgrifio gofal dydd sesiynol fel “gofal i blant o ddwy oed ymlaen mewn mangreoedd annomestig am gyfnod parhaus sy’n llai na phedair awr mewn un dydd. Defnyddir y gwasanaeth gan blant tair i bump oed yn bennaf, yn hytrach na babanod neu blant bach iawn, er bod rhai’n croesawu plant dwy oed. Lle cynigir dwy sesiwn mewn un dydd, ni ddylai plant fynd i fwy na pum sesiwn yr wythnos. Rhaid bod egwyl rhwng y sesiynau, hynny yw, cyfnod pan nad oes unrhyw blant yng ngofal y darparwr."

Gall hyn gynnwys grwpiau chwarae, dan oed ysgol, Cylchoedd Meithrin, gofal cofleidiol, lleoedd addysg wedi’u hariannu a lleoedd gofal plant am ddim.

Rôl swyddi