CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Gweithiwr cymdeithasol ymgynghorol

Cymhwyster cyfredol a dderbyniwyd

Gofynnol er mwyn cofrestru:

  1. Gradd mewn gwaith cymdeithasol

Cymwysterau sy'n cael eu hargymell ar gyfer ymarfer:

  1. Y rhaglen Gweithiwr Cymdeithasol Ymgynghorol yn y Fframwaith Addysg a Dysgu Proffesiynol Parhaus (CPEL) ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol

Gofynion eraill

Cymwysterau blaenorol

Gofynion sefydlu

Datblygiad proffesiynol parhaus DPP (a elwid gynt yn PRTL)