CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Diolchiadau

Y sefydliadau sydd wedi cyfrannu at y safonau hyfforddiant, dysgu a datblygu cenedlaethol.

Aelodau'r grŵp datblygu

 • Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (CCAC)
 • Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru
 • Grŵp Rheolwyr Hyfforddiant Cymru Gyfan
 • Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a'r Fro
 • Arolygiaeth Gofal Cymru
 • Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg
 • Heddlu Dyfed Powys ar ran ardaloedd y Pedwar Llu Heddlu yng Nghymru
 • Blynyddoedd Cynnar Cymru
 • Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Gwent
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru
 • Gwasanaethau Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
 • M and D Care / Fforwm Gofal Cymru
 • Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Grŵp Cenedlaethol Arweinwyr Diogelu Oedolion
 • Grŵp Cenedlaethol Arweinwyr Diogelu Plant
 • Tîm Diogelu Cenedlaethol (GIG Cymru)
 • Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol
 • PACEY Cymru
 • Grŵp Pobl
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
 • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Bwrdd Diogelu Gorllewin Morgannwg

Hoffem ddiolch i Gadeiryddion y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol a'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol am eu cefnogaeth a'u cymeradwyaeth i'r gwaith hwn.

Hoffem ddiolch hefyd i'r holl is-grwpiau eraill, grwpiau sector a'r grŵp cynrychiolwyr proffesiynol sydd wedi cyfrannu at y gwaith hwn.

Cyhoeddwyd gyntaf: 21 Hydref 2022
Diweddariad olaf: 2 Hydref 2023
Diweddarwyd y gyfres: 2 Hydref 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (28.3 KB) Lawrlwythwch y gyfres hon fel PDF (32.6 KB)
Efallai na fydd y ffeiliau hyn yn gyfan gwbl hygyrch