CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Atebolrwydd

Esboniad o chyfrifoldebau gwahanol ymarferwyr a sefydliadau.

Mae sefydliadau:

  • yn gyfrifol am sicrhau bod eu hymarferwyr yn gymwys i gyflawni eu rolau diogelu bob amser
  • o bosib a’u fframweithiau neu strategaethau hyfforddi, dysgu a datblygu eu hunain i ymarferwyr eu dilyn
  • yn gyfrifol am fesur ansawdd y cyfleoedd hyfforddi, dysgu a datblygu a ddarperir a gwneud newidiadau os oes angen.

Mae ymarferwyr:

  • yn gyfrifol am gofnodi eu dysgu a'u datblygiad eu hunain
  • angen rhannu tystiolaeth o'u dysgu a'u datblygiad gyda'u cyflogwr, rheolwr a chorff proffesiynol pan fo angen
  • sydd wedi cofrestru gyda chorff proffesiynol angen bodloni'r gofynion datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) a nodir ar eu cyfer.

Byddant hefyd yn gweithio i unrhyw God Ymarfer ac Ymddygiad Proffesiynol.