CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Ar gyfer pwy mae'r fframwaith hwn

Mae'r dudalen hon esbonio pwy ddylai defnyddio'r fframwaith.

Mae'r fframwaith hwn ar gyfer:

 • Byrddau Diogelu Rhanbarthol
 • ymarferwyr diogelu sydd â chyfrifoldebau polisi
 • pobl sy'n comisiynu hyfforddiant diogelu, gan gynnwys:
  • timau datblygu'r gweithlu neu bobl
  • adrannau hyfforddi.
 • pobl sy'n cynnal hyfforddiant diogelu gan gynnwys ymarferwyr a hyfforddwyr proffesiynol
 • cyrff rheoleiddio, megis Arolygiaeth Gofal Cymru ac Estyn
 • Swyddogion Llywodraeth Cymru sydd â chyfrifoldebau diogelu
 • pobl sy'n comisiynu gwasanaethau gofal a chymorth
 • Unigolion Cyfrifol
 • rheolwyr gwasanaethau gofal a chymorth
 • ymarferwyr diogelu arbenigol.

Bwriedir i’r fframwaith gael ei ddefnyddio a chyfeirio ato ym mhob sefydliad statudol (gan gynnwys iechyd, gwasanaethau cymdeithasol, addysg, yr heddlu a’r gwasanaeth prawf) a’r sector gwirfoddol ac annibynnol.