CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Rhowch eich barn am 'Ymlaen: Y strategaeth ymchwil, arloesi a gwella ar gyfer gofal cymdeithasol 2024 i 2029'
Ymgynghoriad

Rhowch eich barn am 'Ymlaen: Y strategaeth ymchwil, arloesi a gwella ar gyfer gofal cymdeithasol 2024 i 2029'

- | Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi dod â phartneriaid a rhanddeiliaid ynghyd i greu strategaeth ymchwil, arloesi a gwella newydd ar gyfer y sector gofal cymdeithasol.

Gyda’n gilydd, rydyn ni am greu diwylliant lle mae tystiolaeth yn ganolog i ddarpariaeth ac yn cael ei defnyddio i lywio penderfyniadau ar bob lefel o ofal cymdeithasol.

Rydyn ni hefyd eisiau i bobl deimlo eu bod wedi’u hysbrydoli a’u cefnogi i roi cynnig ar bethau newydd.

Ein gweledigaeth yw bod:

Pobl sy’n arwain, yn datblygu ac yn darparu gofal cymdeithasol yn teimlo’n hyderus, yn cael eu cefnogi a’u hysbrydoli i ddefnyddio tystiolaeth ac arloesedd i wneud gwahaniaeth positif i ofal a chymorth yng Nghymru.

Ymlaen yw'r strategaeth rydyn ni wedi'i datblygu gyda'n gilydd i gyflawni'r weledigaeth honno.

Rydyn ni nawr eisiau clywed eich barn am y gwaith sydd wedi'i wneud hyd yn hyn.

Rydyn ni wedi ceisio cadw cwestiynau'r ymgynghoriad yn syml a chanolbwyntio ar yr hyn rydyn ni'n gobeithio sydd bwysicaf i chi.

Sut i ymateb

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad drwy:

Os oes angen copi o’r strategaeth hon arnoch mewn fformat gwahanol, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar ymlaen@gofalcymdeithasol.cymru.

Byddem ni'n croesawu sgyrsiau gyda sefydliadau eraill am Ymlaen. Cysylltwch â ni os hoffech i ni siarad â chi drwy'r strategaeth ddrafft.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau am hanner dydd ar 11 Rhagfyr.

Diolch am gymryd yr amser i ddweud eich dweud.

Lawrlwythwch y strategaeth a'r ffurflen ymgynghori (Microsoft Word)