CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Thomas Burgoyne
Rôl cofrestredig
Rheolwr Gofal Plant Preswyl
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Options Group, Options Kinsale, Flint
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 1-3 Medi wedi canfod cyhuddiadau o anfon negeseuon amhriodol ar ap Kik Messenger yn erbyn Thomas Burgoyne, Rheolwr Gofal Plant Preswyl cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Thomas Burgoyne a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio yng Nghymru mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig.

Mae gan Thomas Burgoyne yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru