CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Sophie Mckevitt
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Carelink Homecare Services Ltd
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Cynhaliwyd y gwrandawiad ym mhreifat felly ni chaiff y rhesymau eu cyhoeddi.