CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Sharon Rosemary Williams

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Cyngor Sir Gaerfyrddyn
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer