CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Sean Wharton
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol National Fostering Group
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Mr Wharton i ymarfer a gosodwyd gorchymyn dileu, sy’n golygu na fydd Mr Wharton yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru.

Bydd enw Mr Wharton yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a’i roi ar y Rhestr o Bobl sy’n cael eu Dileu.

Mae gan Mr Wharton yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru
Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Mae'r gwrandawiad hwn i adolygu Cofrestriad Amodol a roddwyd ar gofrestriad Mr Wharton ym mis Mawrth 2020