CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Samantha Gould
Rôl cofrestredig
Gweithwyr Gofal Catref
Canlyniad
Gorchymun dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad anghysbell gan Zoom
Cyflogwr
1st Grade Care
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 6-9 Medi wedi canfod yr honiadau bod Samantha Gould wrth weithio fel gweithiwr gofal cartref:

  • Wedi methu â hunan-ynysu pan fo angen i wneud hynny yn unol â chyngor llywodraeth Firws Corona
  • Mynychu cartref (au) defnyddwyr gwasanaeth anhysbys pan oedd yn ofynnol iddi hunan-ynysu
  • Dywedodd yn ffug fod galwadau gofal ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth wedi'u cwblhau pan nad oedd wedi'u cwblhau
  • Heb ddatgelu i'r cyflogwr ei bod wedi cael ei chyfeirio at Gofal Cymdeithasol Cymru
  • Hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru ei bod wedi dweud wrth ei chyflogwr newydd am ymchwiliad Gofal Cymdeithasol Cymru pan nad oedd hyn yn gywir.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Samantha Gould a gosod gorchymyn dileu sy'n golygu na all weithio mewn unrhyw rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Samantha Gould yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau