CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Ryan Howells
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Options Kinsale, Denbighshire
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Fe wnaeth Panel Ffitrwydd i Ymarfer (y Panel) eistedd o bell ar 19-21 Ebrill 2021, a chanfod honiadau o fethu â dilyn polisi cyflogwr, siarad yn amhriodol â chydweithiwr a defnyddio techneg amhriodol i ffrwyno person ifanc wedi’u profi yn erbyn Ryan Howells, a gweithiwr gofal plant preswyl cofrestredig.

Canfu’r Panel fod nam ar ffitrwydd i ymarfer cyfredol Mr Howells a gosodwyd Gorchymyn Dileu sy’n golygu na all Mr Howells weithio mewn rôl gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Mr Howells yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae rhesymau’r panel ar gael ar gais


Cyfryngau: cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Cyhoeddus: cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Mr Howells, yn ystod gweithgaredd oddi ar y safle gwaith:

· methu â dilyn polisi ffôn symudol, y cyflogwr yn dangos delweddau Person Ifanc A

· siarad yn amhriodol â Pherson Ifanc A a Chydweithiwr 1

· Defnyddio techneg amhriodol a/neu rym anghymesur wrth atal Person Ifanc A

Honnir wedyn fod Mr Howells wedi rhoi datganiad ysgrifenedig i'w gyflogwr ac yn ddiweddarach Gofal Cymdeithasol Cymru yr honnir ei fod wedi'i wneud gan Gyfaill 1/ wedi'i lofnodi ganddo, gan ymddwyn mewn modd anonest.