CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Rebecca Mary White
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Gofal Preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymun Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Woodlands Ltd Wrexham
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Gwnaeth Panel Ffitrwydd i Ymarfer gyfarfod ar 20 Medi 2021 i adolygu gorchymyn atal dros dro a osodwyd gan Banel Addasrwydd i Ymarfer ar 1 Rhagfyr 2020.

Canfu'r Panel fod ffitrwydd i ymarfer presennol Ms White yn dal i fod â nam arno a gosodwyd Gorchymyn Dileu sy’n golygu na all weithio mwyach mewn rôl gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Rebecca Mary White yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod. Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau