CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Pauline Teresa Mellor
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartref gofal i oedolion
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt SOUTHERN CARE GROUP
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd o bell ar 22 - 30 Ebrill 2021, wedi canfod honiadau wedi’u profi bod Pauline Mellor, rheolwr cartref gofal oedolion cofrestredig, wedi methu â sicrhau bod y cartref gofal yn cael ei redeg gyda digon o ofal, cymhwysedd a sgil mewn ffordd a oedd yn amddiffyn, hyrwyddo a chynnal diogelwch a lles unigolion.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol Pauline Mellor i ymarfer a gosod Gorchymyn Dileu sy'n golygu na fydd hi'n gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Mae gan Ms Mellor yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

Cyfryngau/y wasg: cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd: cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Ms Mellor, wrth reoli Coed Duon, wedi caniatáu nifer o fethiannau diogelu tuag at y preswylwyr yn gofal hi, gan arwain at roi'r preswylwyr mewn perygl.