CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Michelle Spiller
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Tracscare Limited
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Michelle Spiller a gosod gorchymyn dileu sy'n golygu na all weithio mwyach mewn rôl gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru.

Mae gan Michelle Spiller yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru