CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Jimi Paul Sherrard
Rôl cofrestredig
Gweithwyr Gofal Catref
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Cartrefi Cymru, Rhondda Cynon Taf
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 1-3 Tachwedd 2021 wedi canfod honiadau o fethiant i gynnal ffiniau proffesiynol ac ymddygiad amhriodol â chymhelliant rhywiol tuag at unigolyn â chymorth, a brofwyd yn erbyn Jimi Paul Sherrard, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar addasrwydd presennol i ymarfer Jimi Paul Sherrard a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru. Bydd enw Jimi Paul Sherrard yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a’i roi ar y Rhestr o Bobl a Dynnwyd.

Mae gan Jimi Paul Sherrard yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru