CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Jenna Marie Mellor
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad o bell drwy Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol Perthyn
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer wedi canfod pryderon diogelu difrifol wedi profi yn erbyn Jenna Marie Mellor, gweithiwr gofal cartref cofrestredig.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd presennol Jenna Marie Mellor i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol reoledig yng Nghymru. Bydd enw Jenna Marie Mellor yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i rhoi ar y Rhestr o Bobl a Dynnwyd.

Mae gan Jenna Marie Mellor yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Gellir cael rhagor o wybodaeth am y penderfyniad ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Bydd y gwrandawiad hwn yn ystyried pryderon diogelu difrifol a godwyd mewn perthynas ag ymddygiad Ms Jenna Mellor.