CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Jamie Saunders
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt Amberleigh Care Ltd
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honnir, er iddo gael ei gofrestru fel Gweithiwr Gofal Plant Preswyl, fod Mr Saunders wedi ymddwyn yn anaddas tuag at ddau berson ifanc. Honnir iddo dynnu un o sil ffenestr a'i binio i'r llawr a gwthio'r llall a'i ddal yn erbyn wal wrth ei wddf.