CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Iestyn Owen
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn wrandawiad ar Zoom -
Cyflogwr
Yn Flaenorol Cyngor Gwynedd
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 17-19 Awst wedi canfod yr honiadau wedi profi bod Iestyn Owen, gweithiwr gofal cartref, wedi mynd i waith o dan ddylanwad canabis a ganfuwyd mewn prawf cyffuriau yn y gwaith.

Canfu'r Panel fod nam ar ffitrwydd i ymarfer cyfredol Iestyn Owen a gosod gorchymyn dileu sy'n golygu na all weithio mwyach mewn rôl a reoleiddir ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae gan Iestyn Owen yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal cyn pen 28 diwrnod.

Mae rhesymau’r panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau