CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Ian John Jayne
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Mae’r gwrandawiad yma yn cael ei gynnal trwy fideo- gynadledda, Os hoffech chi fod yn bresennol, cysylltwch â ni ar hearings@socialcare.wales
Cyflogwr
SICS Gofal Cymru Cyf
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad