CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Helen Hughes
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom - cysylltwch â gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru os hoffech arsylwi
Cyflogwr
Gynt artref nyrsio preifat
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Am gopi o rhesymau’r Panel, gwnewch gais i’r Tim Gwrandawiadau ar gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Cafwyd Ms Hughes yn euog o droseddau yn ymwneud â thwyll a lladrad.