CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Hannah Katie Roberts
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn ddileu
Lleoliad
Cynhaliwyd y gwrandawiad ym mhreifat felly ni chaiff y rhesymau eu cyhoeddi.
Cyflogwr
Branas Isaf
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o honiadau

Mae yna nifer o honiadau ynglŷn â chyfathrebiadau gan gynnwys fideo i amrywiol gydweithwyr a chyflogwyr a oedd:
amhriodol a / neu sarhaus / a neu ymosodol / a neu bygythiol