CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Faye Carter
Share
Rôl cofrestredig
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Gynt Options First Group
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Mae Panel Addasrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 27 Medi 2021 wedi canfod bod yr holl honiadau wedi’u profi yn erbyn Faye Carter, rheolwr cartref gofal i oedolion.

Canfu’r Panel fod amhariad ar addasrwydd presennol Faye Carter i ymarfer a gosododd Orchymyn Dileu sy’n golygu na all weithio mwyach mewn rôl gofal cymdeithasol a reoleiddir yng Nghymru.

Mae gan Faye Carter yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28 diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Wnaeth Ms Carter dod o hyd yn euog ar ei chyfaddefiad ei hun yn Llys Ynadon Swydd Gaer, ei bod ar 05 Rhagfyr 2020 wedi defnyddio geiriau neu ymddygiad bygythiol, ymosodol neu sarhaus tuag at ddioddefwr yr honnir iddo gael ei ysgogi gan elyniaeth tuag at bobl o gyfeiriadedd rhywiol penodol.

Wnaeth y Person Cofrestredig dod o hyd yn euog o ymosod ar Ddioddefwr 2 trwy ei churo.

Wnaeth y Person Cofrestredig dod o hyd yn euog o ymosod ar heddwas wrth iddo gyflawni ei swyddogaethau.