CONTENT ENVIRONMENT
Jump to content
Emma Ruth Hughes
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Roedd hwn yn gwrandawiad o bell gan Zoom
Cyflogwr
Yn flaenorol, Cartrefi Cymru
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Cyd-gyngor Ffitrwydd i Ymarfer a eisteddodd ar 24 Ionawr 2023 i adolygu'r Gorchymyn

Cofrestru Amodol a osodwyd ar 29 Gorffennaf 2021, fod nam o hyd ar ffitrwydd presennol

Emma Ruth Hughes i ymarfer a gosod Gorchymyn Dileu sy'n golygu na fydd yn gallu

gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol rheoledig yng Nghymru.

Bydd enw Emma Ruth Hughes yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr a'i rhoi ar y Rhestr o

Bersonau a Dynnwyd.

Mae gan Emma Ruth Hughes yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Safonau Gofal o fewn 28

diwrnod.

Mae copi o resymau llawn y panel ar gael ar gais.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyfryngau/y wasg- cysylltwch â: cyfathrebu@gofalcymdeithasol.cymru

Y cyhoedd- cysylltwch â: gwrandawiadau@gofalcymdeithasol.cymru

Crynodeb o honiadau

Mae gan Ms Hughes orchymyn cofrestru amodol ar ei chofrestriad. Dyma adolygiad o'r gorchymyn hwnnw.